Erg veel is er over slaaplaatsen van vogels in ons werkgebied niet bekend. In de zestiger jaren werden de Wulpen en Grutto’s die bij de Eemmond sliepen regelmatig geteld door de V.W.G. Eemmond en ook van het Hilversums Wasmeer was bekend dat daar honderden Grutto’s overnachten. De grote Spreeuwenslaapplaatsen kunnen eigenlijk ook nauwelijks over het hoofd gezien zijn, alleen al vanwege het enorme kabaal dat deze vogels maken op de slaapplaats. Recenter zijn Kokmeeuwenslaapplaatsen wel eens opgespoord en geteld, bijvoorbeeld bij de Stichtse Brug (zie een artikel van M.van Houten in Korhaan 18(1):blz 20). Hetzelfde geldt voor een Kauwenslaapplaats in de Valse Bosjes te Eemnes (A .P.Vermeule, Korhaan 17(6):blz 132). De enorme aantallen vogels die van zo een slaapplaats gebruik maken zorgen voor een boeiend schouwspel.