-- De discussie die de VWG met Natuurmonumenten voerde is voortgezet, nu onze brief hierover onbevredigend is beantwoord. (zie vorige Korhaan) -- De gemeente Naarden is van plan om volgend jaar te beginnen met het uitbaggeren van al haar vestinggrachten. We verzochten de gemeente om de fraaie rietkragen hierbij te laten staan, hetgeen zal geschieden. Voor het veilig (tijdelijk) opslaan van het gedeeltelijk verontreinigde slib zal een geschikte plaats gevonden worden. Bovendien zal de gemeente een ecoloog dienen te raadplegen.