Waarnemingen van jacht door Kokmeeuwen op vliegende mieren kan men gemakkelijk maken om en bij huis. Het kan een toevalstreffer zijn tijdens een rit op een autosnelweg, maar veiliger is het in de laatste week van juli of gedurende de maand augustus op te letten of de gevleugelde mieren uit de grond kruipen. Ze zijn groter dan de vleugelloze werkster-mieren. Ze maken geen haast om de lucht in te gaan. Het is wel zaak om in de middag het luchtruim in de gaten te houden en niet op het gehoor te vertrouwen, want er komt geen enkele waarschuwing via het geluid. Opeens is de lucht vol zwevende meeuwen. Alles gaat in de grootste stilte op een hoogte van ca 100 m boven de grond.