Bij deze willen wij de gelegenheid te baat nemen U het PTT-project van de Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) onder Uw aandacht te brengen. Mogelijk bent U reeds op de hoogte van het bestaan en de inhoud van dit project; dan kunt U liet navolgende epistel als bekend veronderstellen. Het PTT-project is een B-project van het SOVON, dat ten doel heeft de vogelstand in de wintermaanden over een reeks van jaren te volgen. In de winters van 1978/79 en 1979/80 zijn proef tellingen uitgevoerd om de formulieren, handleiding en telmethode te testen. In de winter van 1980/81 is het project officiëel van start gegaan.