Aanwezig: 22 medewerkers. Er waren geen afmeldingen. Opening. Bij de opening heet de algemeen coördinator iedereen welkom. Hij roept de aanwezigen op om zich, voor zover ze dat nog niet deden, bij een groep of onderzoek aan te sluiten.