De vogelwerkgroep heeft met ingang van 1 februari een postnummer ingesteld namelijk Postbus 1028, 1200 BA Hilversum. Wilt u voortaan alle post voor het secretariaat naar deze postbus sturen? De in de Korhaan genoemde andere adressen blijven gewoon gehandhaafd. Wist u dat u zich als lid van de VWG tegen een gereduceerd tarief kunt abonneren op “Het Vogeljaar” voor f 17,50.