In het redaktioneel van Korhaan 18(5) werd al een woord geschreven over het voorontwerp-streekplan Utrecht en het ontwerp-streekplan Gooi en Vechtstreek die onlangs zijn uitgebracht. Het bestuur gaf op beide plannen commentaar. Wat het Utrechtse deel betreft zien we helaas plannen om de waterrecreatie geleidelijk aan meer ruimte te geven. Zo wordt o.a. voorgesteld om de surfers op de voor vogels waardevolle Loenerveense plas toe te laten; het botenbestand op Vinkeveen met maar liefst 3000 stuks(!)uit te breiden; het aantal aanlegplaatsen rond de Loosdrechtse plassen met 1500 uit te breiden en op het Eemmeer een ‘klein’ aantal aanleg-en ligplaatsen te creeëren.