In 1983 vermeldden wij dat er nu serieuze plannen zijn om een “Avifauna van het Gooi” samen te stellen. Onder leiding van D.A.Jonkers werden enkele bijeenkomsten belegd waar de diverse sub-groepjes verslag uitbrachten van hun vorderingen. Een deel van de avifaunistische werkzaamheden van de subgroep wordt door deze groepjes overgenomen. Als alles volgens plan verloopt is het de bedoeling dat de Avifauna in 1986 zal verschijnen.