Er werden dit jaar 20 excursies georganiseerd. Door slechte weersomstandigheden konden twee excursies geen doorgang vinden.