De veertiendaagse vogeltellingen in het Eempoldergebied werden ook dit verslagjaar weer met veel enthousiasme uitgevoerd. Dit jaar werden deze tellingen niet alleen gehouden in de twee traditionele telgebieden “noord” en “zuid”, maar werd voor het eerst ook de Oostermeent regelmatig bezocht. Hoewel de telresultaten van dit laatste gebied nog niet zijn uitgewerkt, hebben we toch de indruk gekregen dat het een interessant gebied is, waar nog veel leuke waarnemingen mogelijk zijn.