In 1984 verschenen er zes nummers van de Korhaan. Het totaal aantal pagina’s bedroeg 146. Van de jaren 1981, 1982 en 1983 werd door dhr.v.d.Zwaan een index op auteur samengesteld.