We hebben met een propaganda stand deelgenomen aan: Bijenmarkt te Bussum op 1 september Vrijetijdsmarkt in Gooiland te Hilversum op 8 en 9 september Herfstflora in Singer te Laren van 4 tot 14 oktober Er is een begin gemaakt, met het zoeken naar nieuwe wegen voor het propagandawerk. De uitvoering van deze plannen zal een versterking van de groep van minimaal 3 personen vragen.