Sinds de vorige nieuwsbrief (augustus 1984, Korhaan 18(4);85-86) zijn er al weer diverse tellingen uitgevoerd en inventarisaties uitgewerkt. Bovendien zijn er zowel door de werkgroepen als de coördinatoren verschillende vergaderingen gehouden. Al deze activiteiten zullen moeten resulteren in de verschijning van de publicatie over de vogels van het Gooi en omstreken.