Voor de vierde achtereenvolgende maal heeft in 1984 weer registratie van fenologische waarnemingen plaatsgevonden. Jammer is alleen te moeten constateren dat dit maal slechts 19 leden van onze vogelwerkgroep aan deze fenologische registratie hebben deelgenomen.