Tijdens de wekelijkse vogeltelling op 19 december 1982 in het Vechtplassengebied zagen W.Leurs en ondergetekende in de Noordpolder beoosten Muiden een Scholekster. Op zich al een leuke waarneming voor de maand december, temeer ook omdat het licht vroor (-1°C). De vogel liep in de luwte van een boerderij daar waar de plasjes niet geheel bevroren waren. Toen wij dichterbij kwamen zagen wij dat de snavel een afwijking vertoonde. De ondersnavel was naar rechts gebogen en stak ca. 2 cm uit. De vogel was in winterkleed. Winterwaarnemingen in het Gooi en Vechtplassengebied zijn schaars. Het lijkt aannemelijk dat deze vogel door zijn “handicap” gedwongen was van zijn normale leefpatroon af te wijken.