In het voorjaar en de zomer zullen er weer verschillende broedvogelinventarisaties worden uitgevoerd. Naast een aantal “buiten” gebieden zullen er ook verschillende bebouwde kommen worden onderzocht. Wie eens mee wil met zo’n telling kan daartoe contact opnemen met Adri Vermeule, Gr. Wichmanstraat 40, Hilversum. Tel: 035 – 857492.