Binnen een jaar is het zover. Op 31 oktober wordt het boek 'Vogels tussen Vecht en Eem' gepresenteerd. Tot nu toe was altijd gesproken en geschreven over de 'Avifauna van het Gooi'. Om diverse redenen is voor de eerstgenoemde titel gekozen. Op 31 oktober j.l., exact een jaar voor de verschijnings-datum, rolde bij de drukker een proeftekst van de eerste bladzijden van de pers. De overige tekst wordt via een speciale tekstverwerker ingevoerd. Aan het vergaren van kleurenlitho's en zwart-witfoto's en het vervaardigen van kaartmateriaal wordt hard gewerkt.