Aansluitend aan ons bericht in de vorige Korhaan vestigen wij er Uw aandacht op, dat ook de lezing in februari nog gehouden zal worden in de Noorderkerk, Joh.Gerardtsweg 72 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur. In maart hopen we dan weer terug te zijn op ons vertrouwde adres in de Goede Herderkerk.