Avifauna van het Gooi. In de vorige Korhaan deden wij een oproep aan de leden om het ontbrekende bedrag van ƒ 8.000,- te helpen aanvullen. Wij wekten daarbij de suggestie dat een schenking van ƒ 250,- zonder meer aftrekbaar zou zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is echter niet geheel juist. In de toelichting bij Uw aangiftebiljet over 1986 vindt U op pagina 18 en 19 de voorwaarden waaraan U moet voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.