In het afgelopen jaar 1986 zijn de Eempoldertellingen op de gebruikelijke wijze voortgezet. Dat wil zeggen, dat er weer elke veertien dagen geteld werd in de drie telgebieden: "Noord", "Zuid" en "Oostermeent". In de loop van het jaar hebben een paar mensen laten weten niet meer mee te zullen doen aan de tellingen. Er zijn echter ook weer enkele tellers bij gekomen. Het totaal aantal tellers is daardoor constant gebleven. Eind 1986 waren er 30 tellers en telsters op de lijst.