De voorjaarscursus bracht ons het gewone aantal cursisten, maar de najaarscursus gaf een ware stormloop te zien van meer dan 90 aanmeldingen. Mevrouw A.van Klaveren-van Oord verzorgde weer de propaganda, schreef vele brieven in verband met aanmelding en plaatsing van de cursisten.