Binnen de vogelwerkgroep wordt er al jaren over gepraat om aan weidevogelbescherming meer aandacht te geven. In het verleden zijn daartoe al eens pogingen ondernomen, onder andere door de uitgave van het informatiestencil: 'Aan de veehouders van Het Gooi, Eemland en Vechtstreek'. Er wordt nu gedacht aan het oprichten van een werkgroepje, dat zich daadwerkelijk met de bescherming van weidevogels gaat bezig houden. De voornaamste werkzaamheden van dit groepje zullen bestaan uit het leggen van contacten met gebruikers van percelen waarop zich nesten van weidevogels bevinden.