In het voorjaar van 1985 is in de bebouwde kom van 's-Graveland en Kortenhoef een broedvogel-inventarisatie verricht. Het onderzoek is gedaan door leden van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. Doel was, gegevens te verzamelen ten behoeve van het boek "Vogels tussen Vecht en Eem".