Op onze oproepen in Korhaan nr. 1 en 2 van dit jaar om een bijdrage voor ons boek "Vogels tussen Vecht en Eem" hebben wij verschillende giften ontvangen. Van een anoniem lid ontvingen wij ƒ 2000,- en van Mokveld Bouw & Onderhoud B.V. te Hilversum ontvingen wij ƒ 1000,-. Verder willen wij ook iedere andere gever hartelijk dank zeggen voor zijn of haar bijdrage. Giften kunt U nog altijd kwijt op girorekening nr 5178253 t.n.v. Avifauna van het Gooi te Weesp.