In het februarinummer van de Korhaan (21(1): 17-19) stond de jubileumfietstocht beschreven. Deze tocht kan door de leden op elke gewenste datum worden gemaakt. Er stond ook een oproep bij om de waargenomen vogels te noteren en op een lijstje door te geven aan Jos de Jonge (adres zie achterblad van deze Korhaan). Als ontwerper van de route heb je hem natuurlijk wel gereden, maar er is dan geen tijd om op vogels te letten. Daarom besloten wij, Marijke Remmers en ik, op 13 juni 1987 eens te kijken wat de route aan vogels te bieden had.