Van 1983 tot en met 1985 is broedvogelonderzoek uitgevoerd in de bebouwde kom van Hilversum (zie: Lam 1986). Van de 1550 ha is 74% met behulp van de territoriumkarteringsmethode onderzocht. De gegevens uit dit onderzoek zijn gebruikt voor het te verschijnen boekwerk over de vogels in het Gooi en omstreken. In het verslag van dit onderzoek werd reeds geschreven dat het de moeite waard zou zijn om ook het deel dat met behulp van de turfmethode (26%) was geïnventariseerd, met de territoriumkarteringsmethode te onderzoeken.