Naar aanleiding van een artikel van Jaap Taapken over slaaptrek van Sijzen (Korhaan 19(5):134-135) werd in december 1986 een oproep geplaatst om in de winter van 1987 over dit gebeuren in het onderzoeksgebied van de vogelwerkgroep een onderzoek in te stellen. Zeven personen reageerden en onderzochten het tracé van Naarden tot en met het vliegveld Hilversum. Deze denkbeeldige lijn vormt de overgang van het Vechtplassengebied (voedselgebied) naar het Gooi, het waarschijnlijke slaapgebied. Vanaf december tot en met februari werden zowel 'smorgens vroeg als 'savonds pogingen ondernomen om de trek van en naar de slaapplaatsen vast te leggen.