Graag willen wij deze keer twee nieuwe boeken onder Uw aandacht brengen. Allereerst verschijnt eind oktober wat ik zou willen noemen 'ons eigen boek': “Vogels tussen Vecht en Eem”. Een beschrijving van de Avifauna in ons werkgebied, waaraan veel van onze leden met grote ijver en enthousiasme hebben meegewerkt.