Amsterdam – Minister Braks gaat niet alleen over landbouw en visserij. Ook de natuurbescherming valt onder zijn gezag. En daarmee een half miljoen vermeende zorgenkinderen. Voor wie het vergeten was: de wilde ganzen. Jaarlijks stelt de minister van landbouw en visserij vast op welke soorten ganzen er raag worden gejaagd. Wanneer zich in vergelijking met vorige jaren wijzigingen voordoen, vraagt hij het advies van de vijftien leden tellende jachtraad. De jacht en de landbouw, die zich tot nog toe vrijwel altijd achter de jagers schaarde, zijn samen met negen leden vertegenwoordigd; de natuurbescherming slechts met drie. Voorts hebben de nederlandse kooikers en bosbouwers elk een vertegenwoordiger.