Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de vogelwerkgroep heeft 'Het Vogeljaar' (tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming) een speciaal nummer uitgegeven over de vogelbevolking van Het Gooi. Deze uitgave kunt U als los nummer a ƒ 5,- verkrijgen bij de eerder genoemde verkoopadressen van het boek 'Vogels tussen Vecht en Eem'. Dit Gooi-nummer is een goede aanvulling op het boek.