Op initiatief van Hans Fuchs werd door de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. besloten in 1985 de bebouwde kommen van het Gooi en omstreken op Gierzwaluwen te gaan inventariseren. Dit omdat verwacht werd dat de aantallen Gierzwaluwen tijdens de algemene inventarisaties sterk onderschat zouden worden. Bovendien kon deze soortspecifieke inventarisatie bijdragen tot een betere bescherming van de Gierzwaluwen. Met betrekking tot Hilversum had ondergetekende de coordinatie op zich genomen.