Het Vechtlandschap is een landschap waarin vele natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische elementen van betekenis worden aangetroffen. Aangaande de fauna zijn er de moerasgebieden met bijzondere broedvogelpopulaties, de weidevogelgebieden en de pleisterplaatsen voor watervogels.