Onder deze titel verscheen onlangs ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken bovengenoemd boekwerk. Het is in de eerste plaats geschreven voor de getnteresseerde natuur- en vogelliefhebber die neer wil weten over de vogels in de streek tussen de Vecht en de Eem. De wat meer gespecialiseerde vogelliefhebber komt uitvoerig aan zijn trekken bij de soortbeschrijvingen. Daar worden alle soorten vermeld die in het beschreven gebied zijn waargenomen. Hun reilen en zeilen wordt uit de doeken gedaan en tal van wetenswaardigheden passeren de revue. Bij elke soort staan bovendien de volksnamen aangegeven.