Het is ons gebleken dat wij helaas verzuimd hebben bij de medewerkers aan de routebeschrijvingen de naam van F.Heilmann te vermelden, hetgeen wij hiermede gaarne corrigeren.