De populatie van de Bergeend, die in ons werkgebied zo geweldig was toegenomen tot 80-120 paar in 1983, is thans gedaald tot waarschijnlijk minder dan vijf paar! Daarom heb ik onlangs het plan opgevat om dit jaar het hele werkgebied op Bergeenden te inventariseren. Dit lijkt me nodig, enerzijds omdat sinds 1983 maar weinig gegevens over broedgevallen zijn verzameld, anderzijds omdat er in ons werkgebied nog nooit op grote schaal onderzoek naar het voorkomen van de Bergeend als broedvogel is verricht. Het onderzoek richt zich dus speciaal op broedgevallen van de Bergeend.