Dit jaar heeft er in ons werkgebied weer eens een paartje Scholeksters op een plat dak gebroed. Dit gebeurde wel vaker. Over het verloop van het broeden op een dergelijke ongebruikelijke plaats en het al of niet succesvol zijn van zo’n broedsel is meestal niets bekend (gemaakt). Vaak komt dit doordat de broedplaats lastig toegankelijk is. Dat was voor dit geval niet zo. Het broeden vond plaats op een gebouw van het NOS-complex, het vroegere astmacentrum gebouw Heideheuvel, vlakbij de Witte Kruislaan. Verdeeld over het gebouw is een wisselend aantal etages. De daken hiervan bevinden zich dus ook op verschillende hoogtes. Het gebouw is geheel omringd met bomen met een kroonhoogte van ongeveer 17 meterr. Tussen het gebouw en de bomen bevindt zich vrijwel overal een gazon, waarvan de breedte vrijwel nergens de boomlengte overtreft.