Door de subgroep Avifauna werd in 1987 slechts één bijeenkomst gehouden, namelijk op 9 februari. Deze avond werd goed bezocht, evenals de maandelijkse werkavonden, waarop in het algemeen een redelijk aaantal leden aanwezig was. Het oude archief, van de waarnemingskaartjes die verwerkt zijn in het boek “Vogels tussen Vechten Eem”, is inmiddels geheel opgeborgen in de daarvoor bestemde archiefdozen en we zijn gestart met een nieuw waarnemingenarchief. De uitleen- en archiefwerkzaamheden werden ook dit jaar weer keurig verzorgd door Bep Dwars, terwijl Jos de Jonge, zoals altijd, weer de bekende rubriek ”veldwaarnemingen” in de Korhaan verzorgde.