In 1987 zijn in de Eempolders weer alle waargenomen vogelsoorten geteld volgens het gebruikelijke veertiendaagse rooster. Evenals de afgelopen jaren werden deze tellingen uitgevoerd in drie telgebieden. Dit zijn de Noord- en Zuidpolder te Veld en het resterende deel van de voormalige Oostermeent. Inmiddels zijn de gegevens van de meeste tellingen ontvangen, maar er ontbreken helaas nog enkele formulieren. Mocht U nog gegevens hebben die nog niet ingeleverd zijn, stuur deze dan zo snel mogelijk op.