Evenals in 1986 zijn er ook in het afgelopen jaar vijf nummers van De Korhaan verschenen. Vooral in de vakantietijd blijkt dat voor de redaktie wat makkelijker te werken en onze lezers komen niets tekort want het totaal aantal pagina’s in 1987 bedroeg 134, dat is 15 meer dan in 1986. De illustraties werden dit jaar verzorgd door Han Schaap, Wil Leurs, Ronald Sinoo, Corrie van de Baan en Fred van Klaveren.