In de loop van 1987 heeft ondergetekende de coördinatie van de subgroep propaganda overgenomen. Nu het jubileumjaar achter de rug is zullen wij moeten proberen om “bekend” te blijven bij de mensen die nog geen lid zijn. Dit kunnen we o.a. bereiken door met onze stand braderieën en jaarmarkten te bezoeken.