Op oude kaarten van het Gooi en omgeving is te zien dat er in vroeger tijden vier vennen in het Gooi aanwezig waren. Zo’n kaart is bijvoorbeeld de “Nieuwe kaart van Gooilandt” uit 1724-1736. Daarop zijn duidelijk zichtbaar het ven nabij Kievitsdal, het ven op de Monnikenberg, het Hilversuras Wasmeer en het Laarder Wasmeer. Heden ten dage zijn deze vennen nog steeds aanwezig. Van oorsprong hebben die vennen een oligotroof (voedselarm) karakter. Door allerlei oorzaken is dit karakter grotendeels of geheel verloren gegaan. Op de bovengenoemde kaart is het Laarder Wasmeer afgebeeld als een groot heideven met westelijk ervan nog een tweede vennetje. Op de “Wandelkaart van Gooi en Kernland” uit 1913 is slechts één ven getekend. Het terrein westelijk ervan wordt op andere kaarten uit die tijd aangeduid als een vochtig en drassig gebied.