Door de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken” is een rapport uitgegeven, getiteld “Vogels in en rond Den Haag”. Het bevat een opgave van de aantallen broedvogels in Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Leidschendam. Belangstellenden kunnen het rapport bestellen door overmaking van ƒ 9,- op giro 3586185 t.n.v. Penningmeester Haagse Vogelbescherming, onder vermelding van “Inventarisatierapport 1987”.