Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Leersum verzocht ons, de hierna volgende oproep in De Korhaan te plaatsen: Gaarne willen wij Uw aandacht vragen voor het volgende: In de afgelopen 25 jaar is met tussenpozen van soms enkele jaren onderzoek gedaan naar de populatiegrootte van de OEVERZWALUW als broedvogel in Nederland. Het blijkt nu, dat met enkele ups en downs de OEVERZWALUW als broedvogel in Nederland zeer sterk in aantal is achteruitgegaan.