Deze zomer hebben een groot aantal leden zich ingezet voor het onderzoek naar de verspreiding van de Bergeend in ons werkgebied. Dit onderzoek startte in april en loopt nog tot 1 augustus. In vele gebieden zijn de Bergeenden nu reeds verdwenen of sterk in aantal teruggelopen. Slechts enkele tellers maakten melding van nestvondsten of jongen. Op de ’s-Gravelandse landgoederen zijn deze zomer zelfs helemaal geen jongen aangetroffen. (Begin Jaren tachtig waren deze landgoederen nog goed voor meer dan 100 jongen per seizoen). Hierbij wil ik alle tellers vragen hun gegevens vóór 1 september 1988 op te sturen. Ook wanneer géén Bergeenden zijn waargenomen wil ik dit graag weten.