In de herfst van 1987 heeft een klein groepje aktieve vogelaars van de VWG als proef een herfsttrektelling vanaf de akkers van het Corversbos gehouden. Het was de bedoeling ondermeer een overzicht te krijgen van de aantallen trekvogels die over de akkers kwamen. Van augustus tot en met november werden alle trekvogels geteld. In totaal zijn meer dan 45.000 trekvogels geregistreerd, verdeeld over 83 soorten. Daarnaast hebben we een goed beeld verkregen van de wijze waarop trekvogels van het gebied gebruik maakten.