Nest(kast)gegevens van Torenvalken gevraagd. Vanaf 1989 zal er speciale aandacht aan het voorkomen van broedende Torenvalken worden geschonken. Tegelijkertijd zal een ringprogramraa voor deze soort worden opgezet.