Op twee onderwerpen in deze Korhaan willen we even speciaal Uw aandacht vestigen. Allereerst is daar op zaterdag 29 oktober de vijfde noordhollandse vogeldag, die dit jaar georganiseerd wordt door de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum.