Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum organiseert de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” op zaterdag 29 oktober 1988 de vijfde noordhollandse vogeldag in het Wormerveers ontspanningscentrum “De Bres”, Esdoornlaan (parallelweg van de Provincialeweg) 39/a te Wormerveer. De dag begint om 10.00 uur met ‘Ontvangst met koffie’, waarna om 10.30 uur Opening en welkomstwoord door de voorzitter van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland, Peter C. Meijer.