Er is al een aantal jaren niets meer gedaan aan gericht trekvogelonderzoek in ons werkgebied. Een aantal van onze aktieve leden heeft daarom in het voorjaar van 1987 besloten de draad van het telgebeuren weer op te pakken. In de daarop volgende herfst heeft, als proef, weer een herfsttrektelling plaatsgevonden. Van 7 september tot en met 29 november 1987 zijn gedurende 26 ochtenden alle trekvogels genoteerd.