Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van de tellingen van de huiszwaluwnesten in 1986 en 1987. Deze tellingen worden al sinds 1978 jaarlijks gehouden in een aantal plaatsen in en rond het Gooi en het Vechtplassengebied. De tellingen worden door een vaste groep tellers uitgevoerd. Elke teller of teister heeft een eigen telgebied en er wordt steeds volgens dezelfde methode gewerkt.